Skip to content

Water Brigade - Waterbrigade

English

The water brigade consists of a large team that together take care of the safety on the swim course. For example, divers, canoeists, bodyboards and skippers are needed. There are also several rescue teams that contribute to safety.

Dutch

De waterbrigade bestaat uit een groot team dat samen zorgt voor de veiligheid op het zwemparcours. Er zijn bijvoorbeeld duikers, kanoërs, bodyboards en schippers voor boten nodig. Ook zijn er verschillende reddingsbrigades die bijdragen aan de veiligheid.

Functions and tasks - Functies en taken

Divers

 • Usually helping as a snorkeler
 • Keeping an eye on the swimming athletes to see if everything is still going well
 • Supporting athletes who are in need of help

Canoeists

 • Staying with an athlete (e.g. health risk athlete or Para Athlete)
 • Surveillance along the swimming course
 • Helping athletes when they’re in need

Bodyboarders

 • Guiding the start on a bodyboard

Skippers

 • Sailing around with people from the press, jury and/or invitees

Rescue Brigades

 • Controlled by the command post
 • Watching athletes
 • Supporting athletes if they are in need of help
 • Transporting divers
 • Transporting press
 • Transporting medical carers

Duikers

 • Meestal als snorkelaar helpen
 • In de gaten houden of alles nog goed gaat met de atleten
 • Atleten die in nood komen te hulp schieten

Kanoërs

 • Bij een atleet blijven (bijvoorbeeld atleet met gezondheidsrisico of para-atleet)
 • Surveilleren langs zwemparcours
 • Atleten helpen wanneer ze in nood komen

Bodyboarders

 • Begeleiden van de start op een bodyboard

Schippers

 • Rondvaren met mensen van de pers, jury en/of genodigden

Reddingsbrigades

 • Aangestuurd door de commandopost
 • Atleten in de gaten houden
 • Atleten te hulp schieten als er iets gebeurt
 • Vervoeren duikers
 • Vervoeren pers
 • Vervoeren medische verzorgers

Competencies - Competenties

Help us and be part of the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Sign up to be a volunteer – Schrijf je in als vrijwilliger