Skip to content

Warehous & Logistics - Magazijn & Logistiek

English

To organize a large event like the World Triathlon Multisport Championships, the Warehouse & Logistics is a very important part. This team makes sure that all items are in the right quantities, at the right time, in the right place. This applies to everything that is needed on and around the Kemphaan and the Esplanade, but also to the stuff that is needed at, for example, an aid station.

At the Esplanade, a tent will be set up that will serve as a storage during the event. In addition, things will have to be picked up and taken away from, for example, the office in Almere Stad or the warehouse in Almere Buiten.

The Warehouse & Logistics team will also take care of keeping the stock in order during the event and make sure that after the event it is clear what is left for next year’s event.

Dutch

Om een groot evenement als het World Triathlon Multisport Championships draaiende te houden is Magazijn & Logistiek een heel belangrijk onderdeel. Dit team zorgt er voor dat alle spullen in de juiste hoeveelheden, op het juiste moment, op de juiste plaats zijn. Dit geldt voor alles wat op en rondom de Kemphaan en de Esplanade nodig is, maar ook voor de spullen die nodig zijn op bijvoorbeeld een verzorgingspost.

Bij de Esplanade wordt een tent neergezet die tijdens het evenement zal dienen als magazijn. Daarnaast zullen spullen opgehaald en weggebracht moeten worden van bijvoorbeeld het kantoor in Almere Stad of de opslag in Almere Buiten.

Het team van Magazijn & Logistiek houdt zich ook bezig met het op orde houden van de voorraad tijdens het evenement en zorgt dat er na het evenement helder is wat er nog over is van alles.

Functions and tasks - Functies en taken

Warehouse

 • Helping the storage to function properly
 • Preparation of orders
 • The correct issuing and collection of goods and materials
 • Counting of goods

Logistics

 • Delivery of orders on the event site or outside the event site
 • Checking the goods to be moved
 • Safe transport of the goods

Magazijn

 • Helpen bij het goed laten functioneren van het magazijn
 • Klaarzetten van bestellingen
 • Het correct uitgeven en innemen van goederen en materialen
 • Tellen van goederen

Logistiek

 • Wegbrengen van bestellingen op het evenemententerrein of daarbuiten
 • Controleren van de ‘te verplaatsen’ goederen
 • Veilig transporteren van de goederen

Competencies - Competenties

Help us and be part of the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Sign up to be a volunteer – Schrijf je in als vrijwilliger