Skip to content

Volunteer care - Vrijwilligersverzorging

English

Not only the athletes needs to be provided with food and drinks, but of course the volunteers as well. On the Esplanade and the Kemphaan there is a tent and outdoor area especially for all volunteers, also called the volunteer area. Here all volunteers can go for food and drinks during the event and from here all volunteers who are not able to come to the tent will be provided with food and drinks. There are volunteer tasks for people who like to provide the other volunteers with food and drink during their breaks.

Dutch

Niet alleen de atleten moeten worden voorzien van eten en drinken, maar natuurlijk ook de vrijwilligers. Op de Esplanade en de Kemphaan staat een tent en buitenruimte speciaal voor alle vrijwilligers, ook wel de vrijwilligers area genoemd. Hier kunnen alle vrijwilligers gedurende het evenement terecht voor eten en drinken en vanuit deze tent worden alle vrijwilligers die niet in de gelegenheid zijn naar de tent te komen, voorzien van eten en drinken. Er zijn hier vrijwilligersfuncties voor mensen die het leuk vinden om de andere vrijwilligers te voorzien van eten en drinken tijdens hun pauzes.

Functions and tasks - Functies en taken

  • Providing food (lunch and dinner) and drinks (coffee, tea, water, soft drinks) for all volunteers, both in the tent and on the course, the Kemphaan, the Esplanade and in the theatre (Kunstlinie Almere Flevoland).
  • Maintaining and replenishing food and drink stocks
  • Preparing, dispensing and clearing buffets
  • Checking and keeping the tent, event site and toilets tidy and making sure that this is also taking care of by the volunteers.
  • Verzorgen van eten (lunch en diner) en drinken (koffie, thee, water, fris) voor alle vrijwilligers, zowel in de tent als op het parcours, de Kemphaan, de Esplanade en in het theater (Kunstlinie Almere Flevoland)
  • Bijhouden en aanvullen van de voorraden eten en drinken
  • Klaarzetten, uitgifte en opruimen van buffetten
  • Controleren en netjes houden van de tent, terrein en toiletten en erop toezien dat dit ook door de vrijwilligers gebeurt

Competencies - Competenties

Help us and be part of the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Sign up to be a volunteer – Schrijf je in als vrijwilliger