Skip to content

Vans - Wagens

English

During the races there will be several cars on the course which will take care of the course itself, the athletes on the course and the volunteers on the course. Cars will pick up stranded athletes and cars will bring coffee and other food and drinks to the volunteers.

Dutch

Tijdens de wedstijden zullen er verschillende auto’s op het parcours rijden die zorgdragen voor het parcours zelf, de atleten op het parcours en de vrijwilligers op het parcours. Zo zullen er auto’s gestrande atleten ophalen en zijn er auto’s die koffie en ander eten en drinken naar de vrijwilligers brengen.

Functions and tasks - Functies en taken

‘Broom car’

 • Driving a van on the bike course to pick up athletes who are stranded
 • Returning athletes safely
 • There are 2 volunteers in a van
 • Communication by walkie-talkie with the central post

Coffee car

 • Drive a van over the course to provide volunteers standing there with food and drinks.
 • There are 2 volunteers in a van
 • Talk to the volunteers

Course car

 • Ensuring that the course remains safe
 • Driving around to check signs and deposits

Multi-purpose car

 • Assist where necessary, by order of coordinators
 • Moving things from one location to another

Bezemwagen

 • Met een busje over het fietsparcours om atleten die gestrand/uitgevallen zijn op te halen
 • Het veilig afleveren van de atleet
 • Er zitten 2 vrijwilligers in een busje
 • Communicatie per portofoon met de centrale post

Koffiewagen

 • Met een busje over het parcours rijden om die vrijwilligers die daar staan te voorzien van eten en drinken
 • Er zitten 2 vrijwilligers in een busje
 • Praatje maken met de vrijwilligers

Parcourswagen

 • Zorgdragen dat het parcours veilig blijft
 • Rondrijden om bordjes en afzettingen te controleren

Multi inzetbare wagen

 • Daar bijspringen waar nodig, in opdracht van coördinatoren
 • Spullen vervoeren van de ene naar de andere locatie

Competencies - Competenties

Help us and be part of the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Sign up to be a volunteer – Schrijf je in als vrijwilliger