English

General information

During a triathlon athletes go for a bike ride after their swim and go for a run after their bike ride. Switching between these disciplines will take place in the so-called Transition Area. Other names for this place are Parc Fermé, ‘wisselzone’ or (abbreviated) TA. The Transition Area is an enclosed area that is only accessible for athletes. The Transition Area also includes a changing tent where athletes have to place their bags with changing clothes. Athletes get blue, red and green bags to put their gear in. The tasks for the Transition Area volunteer function depend on the time of day. For example, before the race tasks are totally different than during the race.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

Bij een triathlon gaan de atleten na het zwemmen fietsen en na het fietsen lopen. De plaats waar dit wisselen van onderdeel plaatsvindt en waar de fietsen dus neergezet worden heet de Transition Area. Andere namen voor deze plaats zijn parc fermé, wisselzone of (afgekort) TA. De Transition Area is een afgesloten gebied, dat alleen toegankelijk is voor de atleten. Bij de Transition Area hoort ook een wisseltent waar alle tasjes met wisselspullen van de atleten hangen. Atleten krijgen blauwe, rode en groene tasjes om hun spullen in te doen. De taken voor de vrijwilligersfunctie Transition Area zijn afhankelijk van het moment op de dag. Voor de wedstrijd zijn de taken bijvoorbeeld anders dan tijdens de wedstrijd.

Functions and tasks

 • Assist with check-in of the bikes
 • Guiding athletes in TA
 • Being a contact point for athletes
 • Taking green bags from athletes
 • Guiding athletes in the changing tent
 • Assist with checkout of the bikes
 • Make sure only athletes get into the TA

Functies en taken

 • Helpen bij het inchecken van de fietsen
 • Atleten begeleiden bij de fietsen
 • Aanspreekpunt voor atleten
 • Innemen groene tasjes van atleten
 • Atleten begeleiden in de wisseltent
 • Helpen bij het uitchecken van de fietsen
 • Zorgen dat alleen atleten in de TA komen

Competencies

 • Friendly
 • Enthusiastic
 • Willing to know as much as possible about important things for athletes

Competenties

 • Vriendelijk
 • Enthousiast
 • Bereid om zoveel mogelijk te weten over belangrijke zaken voor atleten

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships en CHALLENGEFAMILY!