English

General information

The security along the course ensures that athletes can complete the race as safely as possible, a hugely important task. As a traffic controller, you can choose between bike course or run course and your help will be appreciated during one or even more days. At those moments you are an important host and ‘face’ of our event. In order to carry out your tasks, we provide you with an e-learning to become a traffic controller and we will borrow you a traffic controller’s kit.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

De beveiliging langs het parcours zorgt ervoor dat de atleten zo veilig mogelijk de wedstrijd kunnen volbrengen, een enorm belangrijke taak. Als verkeersregelaar kun je kiezen tussen het fiets- of loopparcours en wordt je hulp op één of meerdere dagen gewaardeerd. Je bent op die momenten een belangrijke gastheer/-vrouw en een visitekaartje voor het evenement. Voor het uitvoeren van je taken krijg je van ons een e-learning tot Verkeersregelaar en een verkeersregelaarshesje te leen.

Functions and tasks

Bike course traffic controller

 • Inform car drivers about closures and diversions
 • Stopping cars and allowing them to cross the course at safe times
 • Inform cyclists about closures and diversions
 • Stopping cyclists and allowing them to cross the course at safe times
 • Pointing athletes in the right direction

Traffic controller Run Course

 • Inform cyclists about closures and diversions
 • Stopping cyclists and allowing them to cross the course at safe times
 • Pointing athletes in the right direction

Functies en taken

Verkeersregelaar fietsparcours

 • Automobilisten informeren over afsluitingen en omleidingen
 • Auto’s tegenhouden en op veilige momenten het parcours laten oversteken
 • Fietsers informeren over afsluitingen en omleidingen
 • Fietsers tegenhouden en op veilige momenten het parcours laten oversteken
 • Deelnemers de juiste weg wijzen

Verkeersregelaar loopparcours

 • Fietsers informeren over afsluitingen en omleidingen
 • Fietsers tegenhouden en op veilige momenten het parcours laten oversteken
 • Deelnemers de juiste weg wijzen

Competencies

 • Patient
 • Good health: able to stand on your feet for a long time
 • Minimum age 16 years old
 • Ready to follow the e-learning Traffic Controller

Competenties

 • Geduldig
 • Goed ter been
 • Minimaal 16 jaar oud
 • Bereid tot het volgen van de e-learning Verkeersregelaar

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships en CHALLENGEFAMILY!