English

General information

During the races there is plenty to do on the event site to make sure everything runs smoothly. For example, it has to be checked whether the generators are still working, whether the garbage cans are not too full and whether it is still clean everywhere. And if necessary, these matters must of course be resolved. Even if there is a shortage of hands somewhere, it is possible to intervene in case of calamities, for example.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

Ook tijdens de wedstrijden is er genoeg te doen op het evenemententerrein om te zorgen dat alles soepel verloopt. Zo moet er gecontroleerd worden of de aggregaten nog werken, of de vuilnisbakken niet te vol zijn en of het overal nog schoon is. En indien nodig moeten deze zaken uiteraard opgelost worden. Ook als er ergens even handen tekort komen kan er ingesprongen worden bij bijvoorbeeld calamiteiten.

Functions and tasks

 • Accompanying in emergency jobs or calamities
 • Helping with waste separation and processing
 • Checking and cleaning the event site
 • Checking and, if necessary, topping up aggregates
 • Monitoring event progress

Functies en taken

 • Begeleidend bij spoed klussen of calamiteiten
 • Helpen bij de afvalscheiding en verwerking
 • Het evenemententerrein controleren en schoonhouden
 • Controleren en eventueel bijvullen aggregaten
 • Toezicht houden op evenementverloop

Competencies

 • Being in possession of driver’s license B is useful, but not mandatory
 • Being able to deal with stress moments
 • Not being afraid for working hard
 • Communicative skills

Competenties

 • In het bezit zijn van rijbewijs B is handig, maar niet verplicht
 • Kunnen omgaan met stress-momenten
 • Van aanpakken weten
 • Communicatief vaardig zijn

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships en CHALLENGEFAMILY!