Skip to content

Site Crew

English

During the races there is plenty to do on the event site to make sure everything runs smoothly. For example, it has to be checked whether the generators are still working, whether the garbage cans are not too full and whether it is still clean everywhere. And if necessary, these matters must of course be resolved. Even if there is a shortage of hands somewhere, it is possible to intervene in case of calamities, for example.

Dutch

Ook tijdens de wedstrijden is er genoeg te doen op het evenemententerrein om te zorgen dat alles soepel verloopt. Zo moet er gecontroleerd worden of de aggregaten nog werken, of de vuilnisbakken niet te vol zijn en of het overal nog schoon is. En indien nodig moeten deze zaken uiteraard opgelost worden. Ook als er ergens even handen tekort komen kan er ingesprongen worden bij bijvoorbeeld calamiteiten.

Functions and tasks - Functies en taken

  • Accompanying in emergency jobs or calamities
  • Helping with waste separation and processing
  • Checking and cleaning the event site
  • Checking and, if necessary, topping up aggregates
  • Monitoring event progress
  • Begeleidend bij spoed klussen of calamiteiten
  • Helpen bij de afvalscheiding en verwerking
  • Het evenemententerrein controleren en schoonhouden
  • Controleren en eventueel bijvullen aggregaten
  • Toezicht houden op evenementverloop

Competencies - Competenties

Help us and be part of the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Sign up to be a volunteer – Schrijf je in als vrijwilliger