English

General information

At the registration desks all athletes who have registered will pick up their race supplies. In addition, athletes can ask questions which they still have after attending the briefing.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

Bij de registratie komen alle atleten die zich aangemeld hebben hun wedstrijdbenodigdheden ophalen. Daarnaast kunnen atleten hier nog vragen stellen welke zij na het bijwonen van de briefing nog hebben.

Functions and tasks

 • Finding bib numbers on starting list
 • Writing bib numbers on right hand of an athlete
 • Put on a wristband for athletes
 • Handing over envelope and bags to athlete
 • Checking personal data athlete
 • Answer basic questions

Functies en taken

 • Opzoeken startnummer op lijst
 • Noteren startnummer op rechterhand atleet
 • Polsbandje omdoen bij atleet
 • Verstrekken envelop en eventueel tassen aan atleet
 • Controleren persoonsgegevens atleet
 • Beantwoorden basisvragen

Competencies

 • Customer friendly
 • Accurate
 • Pre: English, German, French or Spanish speaking

Competenties

 • Klantvriendelijk
 • Accuraat
 • Pre: Engels, Duits, Frans of Spaans sprekend

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships en CHALLENGEFAMILY!