English

General information

In preparation for the races there are many activities that have to be undertaken in order to create successful events. This support will take place prior to the competitions.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

In de voorbereiding naar de wedstrijden zijn er vele activiteiten die ondernomen moeten worden om er geslaagde evenementen van te maken. Deze ondersteuning zal voorafgaand aan de wedstrijden plaatsvinden.

Functions ans tasks

 • Distributing letters to residents
 • Packing athlete bags
 • Sorting athletes’ envelopes
 • Placing signs in Transition Area and transition tent
 • Placing banners
 • Printing and laminating documents

Functies en taken

 • Rondbrengen bewonersbrieven
 • Inpakken atletentassen
 • Inpakken atletenenveloppen
 • Ophangen bordjes in Transition Area en wisseltent
 • Ophangen banners/reclamedoeken
 • Printen en lamineren van documenten

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships en CHALLENGEFAMILY!