English

General information

The athletes participating in the World Triathlon Multisport Championships can take advantage of getting a massage. In a designated area at the Kemphaan or in the theatre (Kunstlinie Almere Flevoland) a group of masseurs is ready to take care of all athletes who want to do so.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

De atleten die deelnemen aan het World Triathlon Multisport Championships kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om gemasseerd te worden. In een daarvoor ingerichte ruimte op de Kemphaan of in het theater (Kunstlinie Almere Flevoland) staat een groep masseurs klaar om alle atleten die dit willen onder handen te nemen.

Functions and tasks

Masseur

 • Giving massages to athletes who have finished or quit
 • Following a registration lists for massages
 • Working in a team and under the direction of a coordinator

Functies en taken

Masseur

 • Geven van massages aan atleten die gefinisht of uitgevallen zijn
 • Werken aan de hand van inschrijflijsten
 • Werken in een groep onder aansturing van een co√∂rdinator

Competencies

 • Enjoy giving massages
 • In possession of – or in training for –¬† a diploma/certificate (sports) massage or physiotherapy
 • Minimum availability: 2.5 hours

Competenties

 • Plezier hebben in het masseren
 • In het bezit van of in opleiding voor een diploma/certificaat (sport)massage of fysiotherapie
 • Minimale beschikbaarheid van 2,5 uur

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships en CHALLENGEFAMILY!