Skip to content

Lead Cyclist - Voorfietser

English

Bikers who are the people who accompany the first three men and the first three women of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM side events

A few days before the race there will be a meeting in which all the rules will be discussed, explaining what the run course is and at what distance you are classified.

Dutch

Onder de voorfietsers vallen de mensen die de eerste drie heren en de eerste drie dames van de World Triathlon Multisport Championships en CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM side events begeleiden bij het looponderdeel waar mogelijk.

Een aantal dagen voor de wedstrijd zal er een bespreking plaatsvinden waarin alle regels besproken worden, waarbij uitgelegd wordt hoe de route is en op welke afstand je bent ingedeeld.

Functions and tasks - Functies en taken

Bikers in front of fastest athletes

  • Riding in front of an athlete who is running in first, second or third position in the race.
  • Have a sign on your bike that says on which spot the athlete lies
  • Communicating to the organisation where the athlete is located on the course
  • Follow rules and instructions

Voorfietsers

  • Rijden voor een atleet die op de eerste, tweede of derde positie in de wedstrijd ligt op het loopparcours
  • Een bord op je fiets hebben waar op staat welke plek de atleet ligt
  • Communiceren aan de organisatie waar op het parcours de atleet zich bevindt
  • Regels en instructies opvolgen

Competencies - Competenties

Help us and be part of the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Sign up to be a volunteer – Schrijf je in als vrijwilliger