English

General information

To organize a large event like the World Triathlon Multisport Championships, it is necessary to have a good infrastructure. In cooperation with the build-up and dismantling crew, you take care of the construction of electricity and water facilities on the entire event site, according to the earlier made plans.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

Om een groot evenement als het World Triathlon Multisport Championships mogelijk te maken is het nodig om een goede infrastructuur te hebben. In samenwerking met de op- en afbouwteam verzorg je de aanleg van elektra- en watervoorzieningen op het gehele terrein, volgens vooraf gemaakte planning.

Functions and tasks

Technical support

 • Construction of electricity and water supplies
 • Connecting the users according to the plan and good insight
 • Consultation with users about, for example, the capacity
 • Maintenance of e.g. electricity
 • Cleaning up of electricity, water and other temporary technical facilities

Functie en taken

Technische ondersteuning

 • Opbouwen van elektra- en watervoorzieningen
 • Aansluiten van de gebruikers volgens het plan en goed eigen inzicht
 • Overleggen met de gebruikers over bijvoorbeeld de¬†capaciteit
 • Onderhouden van bijvoorbeeld elektra
 • Opruimen van elektra, water en andere tijdelijke technische voorzieningen

Competencies

 • Knowledge of and experience with electricity and water
 • Being able to read and interpret technical drawings
 • Not afraid to work hard
 • Be enthusiastic
 • Being able to work under the supervision of a manager
 • Being able to function even with worse weather
 • In possession of a first aid / FAFS diploma is useful but not mandatory

Competenties

 • Kennis van en ervaring met elektra‚Äč en water hebben
 • Technische tekeningen kunnen lezen en interpreten
 • Van aanpakken weten
 • Enthousiast zijn
 • Onderleiding van een manager kunnen werken
 • Ook met slechter weer kunnen functioneren
 • In bezit van een EHBO / BHV diploma is handig maar niet verplicht

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships en CHALLENGEFAMILY!