English

General information

Both athletes and spectators can come to this desk for all kinds of information. This can be information related to the races, but also information about parking, bus transport, accommodation, etc. Also some things like printing and laminating are done when it’s quiet.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

Bij deze balie kunnen zowel atleten als toeschouwers terecht voor allerlei informatie. Dit kan informatie zijn met betrekking tot de wedstrijden, maar ook informatie over parkeren, busvervoer, accommodatie, etc.

Functions and tasks

Employee info desk

 • Answering questions and requests of athletes and spectators in the best possible way
 • Working under the direction of a coordinator
 • Printing and laminating

Functies en taken

Medewerker infobalie

 • De vragen en verzoeken van atleten en toeschouwers zo goed mogelijk oplossen
 • Werken onder aansturing van een co√∂rdinator
 • Printen en lamineren

Competencies

 • English speaking and if possible German, French and/or Spanish
 • Being able to deal with different payment options
 • Willing to get to know the much-needed information
 • Being friendly
 • Stress resistance

Competenties

 • Goed Engels sprekend en indien mogelijk Duits, Frans en/of Spaans
 • Om kunnen gaan met verschillende betaalmogelijkheden
 • Bereid zijn om je veelgevraagde informatie eigen te maken
 • Vriendelijk zijn
 • Stressbestendig zijn

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!