English

General information

In order to check whether the World Triathlon Multisport Championships is fair, a number of athletes at various races will be invited to take part in a doping control. To support the doping authority with this, we are looking for a number of doping candidates.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

Om te controleren of het World Triathlon Multisport Championships eerlijk verloopt zullen bij verschillende wedstrijden steeksproefgewijs een aantal atleten verzocht worden om mee te werken aan een dopingcontrole. Om de dopingautoriteit daarbij te helpen zoeken we een aantal dopingchaperonnes.

Functions and tasks

Doping chaperone (men and women!)

 • Supervising athletes who have to go to the doping control
 • Continuously stay with the athlete until he/she has had the doping control
 • Working according to instructions and protocol of the doping authority

Functies en taken

Dopingchaperonne (mannen en vrouwen!)

 • Begeleiden van atleten die naar de dopingcontrole moeten
 • Continu bij de atleet blijven totdat hij/zij de dopingcontrole heeft gehad
 • Werken volgens instructie en protocol van de dopingautoriteit

Competencies

 • Minimum age 18 years old
 • Friendly
 • Prepared to abide by the doping authority protocol

Competenties

 • Minimaal 18 jaar
 • Vriendelijk
 • Bereid om je aan het protocol van de dopingautoriteit te houden

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!