English

General information

A team will be present at the Kemphaan to take care of the assembly and disassembly of the Sprint- and Standard Duathlon and the Cross Triathlon. In order to make this location a great event site and deliver it empty afterwards, a lot of actions are needed.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

Op de Kemphaan zal een team aanwezig zijn om daar de op- en afbouw van de Sprint- en Standard Duathlon en de Cross Triathlon volledig op zich te nemen. Om van deze locatie een geweldig evenemententerrein te maken en daarna weer leeg op te leveren zijn heel wat acties nodig.

Function and tasks

 • Placing and clearing all the fencing on the Kemphaan and around the event site
 • Assembling and dismantling the bicycle racks in the Transition Area
 • Building up and taking down the finish arch
 • Building up and emptying the transition tent at the Transition Area
 • Building up and tidying up pop-up tents
 • Putting down and removing banners and flags on the Kemphaan
 • Putting down and tidying up tables and benches in different places
 • Installation and dismantling of market stalls
 • Building up and taking down air arches and other inflatables

Functie en taken

 • Plaatsen en opruimen van al het hekwerk op de Kemphaan en daaromheen
 • In elkaar zetten en afbreken van de fietsenrekken in de Transition Area
 • Neerzetten en -halen van de finishboog
 • Inrichten en leeghalen van de wisseltent bij de Transition Area
 • Plaatsen en opruimen van pop-up tenten
 • Ophangen en weghalen van banners en vlaggenĀ op de Kemphaan
 • Neerzetten en opruimen van tafels en banken op verschillende plekken
 • Op- en afbouwen van marktkramen
 • Neerzetten en -halen van luchtbogen en andere inflatables

Competencies

 • Willing to wear good/safe (work) shoes
 • Be prepared to work according to the safety rules
 • Preferred being able to carry things
 • A forklift certificate is very nice, but certainly not mandatory
 • Not afraid to work hard
 • Be enthusiastic
 • Being able to work in a team
 • In possession of a first aid / FAFS diploma is useful but not mandatory

Competenties

 • Bereid zijn om goede (werk)schoenen te dragen
 • Bereid zijn te werken volgens de gestelde veiligheidsregels
 • Liefst dingen kunnen sjouwen
 • Een heftruckcertificaat is heel fijn, maar zeker niet verplicht
 • Van aanpakken weten
 • Enthousiast zijn
 • In een team kunnen werken
 • In bezit van een EHBO / BHV diploma is handig maar niet verplicht

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!