English

General information

The most important event area during the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam is based on the Esplanade in Almere. During the World Triathlon Multisport Championships everything revolves around this square. Lots of actions are needed to turn this square into a fully operational event site.

The building team ensures that everything is worked out according to plan and that a complete event square is created. 

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

Het centrale evenemententerrein tijdens het 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam is de Esplanade. Tijdens het het World Triathlon Multisport Championships draait alles rondom dit plein. Om van dit doorgaans lege plein de locatie van een geweldige evenement te maken zijn er heel wat acties nodig.

De opbouwploeg zorgt er voor dat alles volgens plan wordt uitgewerkt en er een volledig evenemententerrein komt.

Function/assignment

Building team

 • Placing and tidying up all the fencing on the Esplanade and around it
 • Assembling and dismantling the bicycle racks in the Transition Area
 • Building up and taking down the finish arch
 • Building up and emptying the transition tent at the Transition Area
 • Building up and tidying up pop-up tents
 • Putting down and removing banners and flags on the Esplanade
 • Putting down and tidying up tables and benches in different places
 • Installation and dismantling of market stalls
 • Building up and lowering of airbows and other inflatables

Functie/Taken

Opbouwteam

 • Plaatsen en opruimen van al het hekwerk op de Esplanade en daaromheen
 • In elkaar zetten en afbreken van de fietsenrekken in de Transition Area
 • Neerzetten en -halen van de finishboog
 • Inrichten en leeghalen van de wisseltent bij de Transition Area
 • Plaatsen en opruimen van pop-up tenten
 • Ophangen en weghalen van banners en vlaggen op de Esplanade
 • Neerzetten en opruimen van tafels en banken op verschillende plekken
 • Op- en afbouwen van marktkramen
 • Neerzetten en -halen van luchtbogen en andere inflatables

Competencies

 • Willing to wear good/safe (work) shoes
 • Be prepared to work according to the safety rules
 • Preferred being able to carry things
 • A forklift certificate is very nice, but certainly not mandatory
 • Not afraid to work hard
 • Be enthusiastic
 • Being able to work in a team
 • In possession of a first aid / FAFS diploma is useful but not mandatory

Competenties

 • Bereid zijn om goede (werk)schoenen te dragen
 • Bereid zijn te werken volgens de gestelde veiligheidsregels
 • Liefst dingen kunnen sjouwen
 • Een heftruckcertificaat is heel fijn, maar zeker niet verplicht
 • Van aanpakken weten
 • Enthousiast zijn
 • In een team kunnen werken
 • In bezit van een EHBO / BHV diploma is handig maar niet verplicht

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!