English

General information

To ensure that athletes can safely enjoy the course during their race, a lot of preparation is needed. For example, the road signs and mileage signs must be properly positioned everywhere, dangerous points must be marked and it must be clear where roadblocks are needed. Of course all of this needs to be cleared away after the race. In addition, during the races it must be ensured that cars used on the course and items like walkie-talkies are carefully issued and collected.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

Om te zorgen dat de atleten tijdens hun wedstrijd veilig over het parcours kunnen is er flink wat voorbereiding nodig. Zo moeten overal de wegwijs- en kilometerbordjes goed staan, moeten gevaarlijke punten gemarkeerd worden en moet duidelijk zijn waar afzettingen moeten komen. Ook moet dit alles weer opgeruimd worden na de wedstrijden. Daarnaast moet tijdens de wedstrijden gezorgd worden dat materialen zoals de auto’s voor op het parcours en portofoons secuur uitgegeven en ingenomen worden worden.

Function and tasks

Course team
 • Putting signposts and mileage signs along the bike and run course
 • Measuring the bike and run track
 • Marking of dangerous points on bike and run course
 • Clarifying crossroads on the bike and run course
 • Checking the aid stations instructions
Office
 • Issuing materials such as cars and walkie-talkies
 • Collecting materials such as cars and walkie-talkies

Functie en taken

Parcoursploeg
 • Plaatsen van wegwijs- en kilometerbordjes langs het fiets- en loopparcours
 • Nameten van het fiets-en loopparcours
 • Markeren van gevaarlijke punten op het fiets- en loopparcours
 • Duidelijk maken van splitsingen in het fiets- en loopparcours
 • Controleren van de postinstructies
Office
 • Uitgifte materialen zoals auto’s en portofoons
 • Inname materialen zoals auto’s en portofoons

Competencies

 • Used to hold a hammer
 • As a driver being in possession of a driving licence B
 • Have knowledge of the area and the course
 • Being able to work safely

Competenties

 • Handig zijn met het vasthouden van een hamer
 • Als chauffeur in het bezit van een rijbewijs B zijn
 • Kennis van het gebied en het parcours hebben
 • Secuur kunnen werken

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!