Skip to content

Building course - Bouw parcours

English

To ensure that athletes can safely enjoy the course during their race, a lot of preparation is needed. For example, the road signs and mileage signs must be properly positioned everywhere, dangerous points must be marked and it must be clear where roadblocks are needed. Of course all of this needs to be cleared away after the race. In addition, during the races it must be ensured that cars used on the course and items like walkie-talkies are carefully issued and collected.

Dutch

Om te zorgen dat de atleten tijdens hun wedstrijd veilig over het parcours kunnen is er flink wat voorbereiding nodig. Zo moeten overal de wegwijs- en kilometerbordjes goed staan, moeten gevaarlijke punten gemarkeerd worden en moet duidelijk zijn waar afzettingen moeten komen. Ook moet dit alles weer opgeruimd worden na de wedstrijden. Daarnaast moet tijdens de wedstrijden gezorgd worden dat materialen zoals de auto’s voor op het parcours en portofoons secuur uitgegeven en ingenomen worden worden.

Functions and tasks - Functies en taken

Course team

 • Putting signposts and mileage signs along the bike and run course
 • Measuring the bike and run track
 • Marking of dangerous points on bike and run course
 • Clarifying crossroads on the bike and run course
 • Checking the aid stations instructions

Office

 • Issuing materials such as cars and walkie-talkies
 • Collecting materials such as cars and walkie-talkies

Parcoursploeg

 • Plaatsen van wegwijs- en kilometerbordjes langs het fiets- en loopparcours
 • Nameten van het fiets-en loopparcours
 • Markeren van gevaarlijke punten op het fiets- en loopparcours
 • Duidelijk maken van splitsingen in het fiets- en loopparcours
 • Controleren van de postinstructies

Office

 • Uitgifte materialen zoals auto’s en portofoons
 • Inname materialen zoals auto’s en portofoons

Competencies - Competenties

Help us and be part of the 2021 World Triathlon Long Distance Championships Almere-Amsterdam

Sign up to be a volunteer – Schrijf je in als vrijwilliger