Skip to content

Athletes Care - Atletenopvang

English

The Athletes care is intended to make it as pleasant as possible for athletes right after the finish, which is why it is sometimes called the ‘Athletes Paradise’. Athletes’ care has two functions: taking care of the athletes immediately after the finish and taking care of the athletes in the theatre (Kunstlinie Almere Flevoland).

Dutch

De atletenopvang is bedoeld om het de atleten direct na de finish zo aangenaam mogelijk te maken, vandaar dat dit ook wel eens het Athletes Paradise wordt genoemd. Bij de atletenopvang zijn er 2 functies beschikbaar, namelijk de opvang van de atleten direct na de finish en de opvang van de atleten in het theater (Kunstlinie Almere Flevoland).

Functions and tasks - Functies en taken

Athletes care right after the finish line

 • Prepare and replenish t-shirts and medals
 • Prepare and replenish food and drink
 • Handing over t-shirts/medals/food and drink
 • Check on athletes’ fitness and transfer them to Medical Service if needed
 • Guidance athletes
 • Being contact point for athletes and public
 • Handing out green bags

Athletes care in the theatre

 • Guidance for athletes at buffet
 • Being contact point for athletes
 • Check on athletes’ fitness and transfer them to Medical Service if needed
 • Keep theatre tidy
 • Collaborating with theatre staff

Opvang atleten direct na de finish

 • Klaarleggen en aanvullen t-shirts (op maat leggen) en medailles
 • Klaarzetten en aanvullen eten en drinken
 • Uitreiken t-shirts/medailles/eten en drinken
 • Check op conditie atleten, eventueel overdracht aan de Medische Dienst
 • Begeleiding atleten
 • Aanspreekpunt voor atleten en publiek
 • Uitdelen groene tassen

Opvang atleten in het theater

 • Begeleiding atleten bij buffet
 • Aanspreekpunt voor atleten
 • Check op conditie atleten, eventueel overdracht aan de Medische Dienst
 • Ruimte netjes houden
 • Samenwerken met personeel van het theater

Competencies - Competenties

Help us and be part of the 2021 World Triathlon Long Distance Championships Almere-Amsterdam

Sign up to be a volunteer – Schrijf je in als vrijwilliger