English

General information

The Athletes care is intended to make it as pleasant as possible for athletes right after the finish, which is why it is sometimes called the ‘Athletes Paradise’. Athletes’ care has two functions: taking care of the athletes immediately after the finish and taking care of the athletes in the theatre (Kunstlinie Almere Flevoland).

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

De atletenopvang is bedoeld om het de atleten direct na de finish zo aangenaam mogelijk te maken, vandaar dat dit ook wel eens het Athletes Paradise wordt genoemd. Bij de atletenopvang zijn er 2 functies beschikbaar, namelijk de opvang van de atleten direct na de finish en de opvang van de atleten in het theater (Kunstlinie Almere Flevoland).

Functions and tasks

Athletes care right after the finish line

 • Prepare and replenish t-shirts and medals
 • Prepare and replenish food and drink
 • Handing over t-shirts/medals/food and drink
 • Check on athletes’ fitness and transfer them to Medical Service if needed
 • Guidance athletes
 • Being contact point for athletes and public
 • Handing out green bags

Athletes care in the theatre

 • Guidance for athletes at buffet
 • Being contact point for athletes
 • Check on athletes’ fitness and transfer them to Medical Service if needed
 • Keep theatre tidy
 • Collaborating with theatre staff

Functies en taken

Opvang atleten direct na de finish

 • Klaarleggen en aanvullen t-shirts (op maat leggen) en medailles
 • Klaarzetten en aanvullen eten en drinken
 • Uitreiken t-shirts/medailles/eten en drinken
 • Check op conditie atleten, eventueel overdracht aan de Medische Dienst
 • Begeleiding atleten
 • Aanspreekpunt voor atleten en publiek
 • Uitdelen groene tassen

Opvang atleten in het theater

 • Begeleiding atleten bij buffet
 • Aanspreekpunt voor atleten
 • Check op conditie atleten, eventueel overdracht aan de Medische Dienst
 • Ruimte netjes houden
 • Samenwerken met personeel van het theater

Competencies

 • Customer friendly
 • Enthusiastic
 • Willing to know as much information as possible about important matters for athletes and public

Competenties

 • Klantvriendelijk
 • Enthousiast
 • Bereid om zoveel mogelijk informatie te weten over belangrijke zaken voor atleten en publiek

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!