Challenge Almere-Amsterdam neemt Middle Distance op in programma 2021

De vraag naar een Middle Distance in Almere was zo groot, dat de organisatie achter Challenge Almere-Amsterdam heeft besloten deze afstand in 2021 weer op het programma te plaatsen. Terwijl dat jaar natuurlijk grotendeels in het teken zal staan van de 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam – van 3 tot en met 12 september vinden er maar liefst zes Wereldkampioenschappen in Almere plaats – ziet de organisatie nu dus ook de mogelijkheid om een Open Serie Middle Distance aan het programma toe te voegen.

De Middle Distance wordt als zogeheten ‘Side Event’ een open serie en zal geen Wereldkampioenschap zijn. Deze afstand zal op vrijdag 10 september 2021 plaatsvinden en starten om 10:30 uur. De inschrijving is per direct geopend en biedt plaats aan 1.000 atleten. In tegenstelling tot de verschillende WK’s verloopt de inschrijving voor de Middle Distance via de organisatie achter Challenge Almere-Amsterdam en niet via je Nationale Triathlon Federatie. De Middle Distance is een race voor Age Groupers en niet voor pro’s.

2021 World Triathlon Long Distance Championship and World Triathlon Aquabike Championship schuiven door naar zondag 12 september

Om de Middle Distance op 10 september te kunnen organiseren, vergt dat organisatorisch de nodige maatregelen. Daarom zal de 2021 Almere-Amsterdam Multisport World Championships Long Distance van zaterdag 11 september worden doorgeschoven naar zondag 12 september, ook om het voor atleten veiliger te maken. De starttijden blijven gelijk. Dit geldt ook voor de Open Serie Long Distance en de World Triathlon Aquabike Championship.

Atleten die al stonden ingeschreven voor de Open Serie Long Distance, maar geen mogelijkheid zien om op de nieuwe datum – 12 september 2021 – mee te doen, krijgen kosteloos de mogelijkheid om hun inschrijving te annuleren. Deze deelnemers wordt verzocht hun annulering vóór 20 november door te geven. Na die datum is kosteloos annuleren niet meer mogelijk, behalve wanneer er bij inschrijving is gekozen voor een annuleringsverzekering.

Middle Distance en Long Distance niet te combineren

Met het oog op de veiligheid en gezondheid van de deelnemers, is het atleten die op vrijdag 10 september meedoen aan de Middle Distance door de internationale bond niet toegestaan om op zondag 12 september ook nog mee te doen aan de Long Distance race.

Middle Distance geen onderdeel van World Triathlon ‘Multisport Legend’

Atleten die graag World Triathlon ‘Multisport Legend’ willen worden – deze prestigieuze titel én de daarbij behorende unieke medaille krijg je als je tijdens het 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam meedoet aan vier of meer verschillende WK’s – mogen de Middle Distance niet meetellen als wedstrijd. De Middle Distance is immers een Open Serie en geen WK.

Programma 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Verder verandert er weinig aan het programma van de 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam. Zo vindt de openingsceremonie nog steeds plaats op 3 september en ook de World Triathlon Sprint Duathlon Championship(4 september 2021), de World Triathlon Standard Duathlon Championship (5 september 2021), de World Triathlon Cross Triathlon Championship (7 september 2021) en de World Triathlon Aquathlon Championship (9 september 2021) blijven ongewijzigd. Alleen de World Triathlon Long Distance Championship, de Open Serie Long Distance en de World Triathlon Aquabike Championship worden een dag doorgeschoven en vinden dus plaats op 12 september 2021.

Side events

In Almere zullen naast de Middle Distance ook andere side events worden gehouden die niet onder de 2021 Almere-Amsterdam Multisport World Championships vallen. Zo vinden op 9 september 2021 de Junior Challenge en Family & Business Relay plaats.

Challenge Almere-Amsterdam includes Middle Distance in 2021 program

The demand from the local community for a Middle Distance in Almere was huge and therefore the Challenge Almere-Amsterdam organization was authorised to put this popular distance back on the program in 2021. While the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam will dominate this year – no less than six World Championships will take place in Almere from September 3th to 12th, 2021 – the organization now adds an Open Series Middle Distance to the program.

The Middle Distance will be an open series as a so-called ‘Side Event’ and will not be a World Championship. This Middle Distance will take place on Friday September 10th, 2021 and will start at 10:30am. Registration is open immediately for a maximum of 1.000 athletes. Contrary to the different World Championships, registration for the Middle Distance will be handled by the Challenge Almere-Amsterdam organization and won’t run via your National Triathlon Federation. The Middle Distance is a race for Age Groupers, not for professional athletes.

2021 World Triathlon Long Distance and Aquabike Championships move to Sunday September 12th

In order to be able to organize the Middle Distance on September 10th, this requires some other organizational measures. Therefore, the 2021 World Triathlon Long Distance Championship that was originally planned on Saturday,

September 11th will be postponed to Sunday, September 12th, providing also a safer environment for the athletes. The timetable will remain the same. This also applies to the Open Series Long Distance and the World Triathlon Aquabike Championship.

Athletes who were already registered for the Open Serie Long Distance, but do not see an opportunity to participate on the new date – September 12th, 2021 – will have the opportunity to cancel their registration free of charge. These athletes are requested to report their cancellation before November 20th. After this date, cancellation free of charge will no longer be possible, except when is chosen for cancellation insurance during registration.

Middle Distance and Long Distance not combinable

In view of the safety and health of the participants, and according to the World Triathlon rules, athletes participating in the Middle Distance on Friday September 10th are not allowed to participate in the Long Distance race on Sunday September 12th.

Middle Distance doesn’t count for World Triathlon ‘Multisport Legend

Athletes who want to become a World Triathlon ‘Multisport Legend’ – this prestigious title and the unique medal that will be handed if you participate in four or more different World Championships during the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam – are not allowed to include the Middle Distance as a contributing race to the title. After all, the Middle Distance is an Open Series and not a World Championship.

Program 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Furthermore there will be only slight changes to the program of the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam. The opening ceremony will still take place on September 3th and the World Triathlon Sprint Duathlon Championship (September 4th, 2021), World Triathlon Standard Duathlon Championship (September 5th, 2021), World Triathlon Cross Triathlon Championship (September 7th, 2021) and World Triathlon Aquathlon Championship (September 9th, 2021) will take place at their original date. Only the World Triathlon Championship, the Open Series Long Distance and the World Triathlon Aquabike Championships will be moved to September 12th, 2021. The medal (Long Distance and Aquabike) and closing ceremonies will be held on the same day.

Side events

Besides the Middle Distance, Challenge Almere-Amsterdam will also host other side events not covered by the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam. For example, the Junior Challenge and Family & Business Relay will take place on September 9th, 2021.

Reminder: ITU Multisport World Championships moved to 2021, options ‘regular’ Challenge Almere-Amsterdam 2020 in research: decision by July 1st at the latest

Following our previous message, in which we indicated that after extensive consultation with all parties involved, it was decided not to organize the ITU Multisport World Championships in 2020, but to postpone it to 2021, we notice that there are still quite a few questions coming in about what this means for our event in September 2020. Will CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM take place and if so, in what form? We will inform you at latest the 1st of July about this! 

We would like to repeat: we are currently considering the various possibilities. For the time being, races such as the Junior Challenge and Business-Relay (10 September 2020), No-Limit Challenge and Senior Challenge (11 September 2020) and Open Series Long Distance (12 September 2020) remain scheduled on the original date. Nothing has changed about our ambition to make these races happen.

The past period our team has been looking at the possibilities and in the upcoming weeks we will continue to do so.

No later than July 1st we will inform you – athletes – about CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM 2020. Information is of course posted on our website, social media channels and sent by newsletter

Refund

Of course we are aware that there is a refund scheme whereby athletes – who have taken out a cancellation option for this purpose – receive one hundred percent of their registration fee back if they cancel their registration before 1 July. We will extend the deadline for this refund schema if we will communicate at July 1st about CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM 2020, so that you can still make use of it!

Reminder: ITU Multisport World Championships verplaatst naar 2021, opties ‘reguliere’ Challenge Almere-Amsterdam 2020 in onderzoek: uiterlijk 1 juli besluit

Naar aanleiding van ons vorige bericht, waarin we hebben aangegeven dat na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen is besloten het ITU Multisport World Championships niet in 2020 te organiseren, maar door te schuiven naar 2021, merken we dat er toch behoorlijk wat vragen binnenkomen over wat dit betekent voor ons evenement in september 2020. Gaat CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM dan door en zo ja, in welke vorm? Uiterlijk 1 juli brengen we jullie op de hoogte!

Graag herhalen we dan ook: op dit moment beraden we ons over de diverse mogelijkheden. Vooralsnog blijven races als de Junior Challenge en Business-Relay (10 september 2020), No-Limit Challenge en Senior Challenge (11 september 2020) en Open Serie Long Distance (12 september 2020) op de oorspronkelijke datum gepland. Aan onze ambitie om deze races doorgang te laten vinden, is niks veranderd.

De afgelopen periode hebben we met ons team gekeken naar welke mogelijkheden er zijn en ook de komende weken zullen we de tijd daarvoor hard gebruiken.

Uiterlijk 1 juli zullen we jullie – atleten – inlichten over de vorm waarin we CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM 2020 zullen organiseren. Informatie komt uiteraard op onze website, social media-kanalen en wordt per nieuwsbrief verstuurd.

restitutie

We zijn ons er uiteraard van bewust dat er een restitutieregeling geldt waarbij atleten – die daarvoor een annuleringsoptie hebben afgesloten – honderd procent van hun inschrijfgeld terugkrijgen wanneer zij hun inschrijving vóór 1 juli annuleren. Mochten we ‘pas’ op 1 juli communiceren over de vorm die CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM 2020 krijgt, zullen we de deadline voor deze restitutieregeling verlengen, zodat je daar ook dan nog steeds gebruik van kunt maken.

The Almere Multisport World Championships moved to 2021

During a World Triathlon Board meeting held this Thursday, the Executive Board approved the postponement of the Multisport World Championships, due to be hosted in Almere (The Netherlands) from September 4 to September 13, 2020. The event will now take place in 2021, with dates to be confirmed at a later stage. The Multisport World Championships in Townsville (Australia) will subsequently move to 2022, while Ibiza (Spain) will now host the event in 2023.

World Triathlon wants to thank the three organizing committees and their respective National Federations and local governments for their flexibility and willingness to accommodate the new dates, in order to minimize the impact that the current pandemic will have in the short and medium-term. 

“This has not been an easy decision to take for any of us, but considering the situation facing athletes around the world, many of them with insufficient access to training due to lockdown, and with travel restrictions still applying in many countries, we all agreed that the best option for all concerned was to move the events forward by one year”, explained the World Triathlon President and ITU Member, Marisol Casado.

“The local organisers in Almere, Townsville and Ibiza have worked tirelessly with our staff to continue with all the preparations, and exploration of the best options for the future. This agreement between us all will ensure that we can provide events in the next three years with the excellence and success that we have enjoyed on previous occasions – perfect scenario for athletes, friends and family to enjoy 10 days of multisport and triathlon at its best”, she said.

Richard Belderok, Almere Multisport World Championships Race Director, said: “For us it’s obviously very sad that we cannot celebrate our 40th anniversary with the ITU World Championships. Together with thousands of athletes we have been looking forward to this all year round. Nevertheless, we are more than happy to welcome everyone next year as we will organise the 2021 ITU Multisport World Championships from September 3 to September 12. For 2020 we still aim to organise a regular race, if possible due to the COVID-19 situation”.

IRONMAN Senior Vice President and Managing Director Oceania, Dave Beeche said that while disappointing, the World Triathlon decision to move all events forward one year is very understandable in these complex, quickly changing, and challenging times of COVID-19.

“Changing the scheduling for the Townsville event has been a very tough decision but one made in the best interest of the longevity of this wonderful event. The ten-day Multisport World Championships is one of the most popular and diverse events on the international calendar and we are excited to be bringing it to Australia. The organizing team will put all its energies into delivering an outstanding event for Townsville and the local region, the athletes, families and friends from all over the globe in 2022,” he said.

Vicente Marí, President of the Ibiza Consell, said: “We firmly believe Ibiza is a safe destination, but we also understand that an event like this one deserves to be a true celebration of the sport. And considering the current circumstances around the world, we are in favor of waiting one more year for the Multisport World Championships to arrive to Ibiza, giving also the other organisers a better chance for their events to succeed. It is the best solution so that we all can overcome the crisis and return with an even better event”.

World Triathlon wants to extend its gratitude as well to the European Triathlon Union, who has worked with the organisers of the European Multisport Championships in Soria (Spain) to 2022, so that it won’t clash with Almere or Ibiza.

The Multisport World Championships is a 10-day event that attracts more than 8,000 triathletes, competing at the duathlon, long distance triathlon, aquathlon and cross triathlon world championship races organized together during a week-long festival, both for elite and age-group athletes.

The World Triathlon Multisport Championships made its debut in the ITU calendar in 2017 in Penticton (Canada), a successful event that was followed by Fyn (Denmark) in 2018 and Pontevedra (Spain) in 2019. In 2021 the event will travel to the city of Almere (The Netherlands), to be followed by Townsville (Australia) in 2022 and Ibiza (Spain) in 2023.

Multisport World Cup in Wenzhou

The World Triathlon Executive Board also approved the dates for the second edition of the Wenzhou Multisport World Cup, that will take place on October 17-18, 2020. The Dongtou district archipelago outside the Chinese city of Wenzhou, will be the perfect scenario for the second edition of the Multisport World Cup, a pioneering tier of events for World Triathlon that will see athletes competing in a Long Distance triathlon format and a Duathlon race.

Following on from the success of the Multisport World Championships, the World Cups will be held throughout the season, with events providing new opportunities for top Elite athletes to compete for prize money, as well as mass participation Age-Group races, in multisport disciplines outside of the standard and sprint-distance triathlons. To be considered to host such an event, organisers must offer at least two of the following events; Long Distance Triathlon (including Aquabike), Duathlon, Cross Triathlon, Cross Duathlon and Aquathlon.

The Long Distance Triathlon race in Wenzhou will see a 2km ocean swim in the East China Sea followed by 80km bike and 20km run through the lush, green island of Dongtou. The Duathlon race will be a 5km run, 30km bike and another 5km run.

Viborg Powerman Middle Distance Duathlon World Championships moved to 2021

Due to the continued situation with the COVID-19 outbreak, the local organizer committee of the 2020 Viborg ITU Powerman MD Duathlon World Championships has been forced to move the event to autumn 2021. The new date will be announced as soon as possible.

“This has not been an easy decision and we know this announcement will upset the athletes’ plans”, said the organization. “We are aiming for a world-class event, with participants from all over the world. We, therefore, have to take into consideration that some athletes might not be able or allowed to travel to Denmark in October 2020, furthermore we acknowledge that many international athletes don’t feel safe traveling in these times. We are still looking into an autumn scenario for the World Championships in Viborg next year”, they explained.

Athletes already registered will be moved automatically to next year’s event. 

ITU Multisport World Championships Almere schuift jaar door naar 2021, wel hoop op ‘normale’ Challenge Almere-Amsterdam 2020

Na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen, waaronder uiteraard de Executive Board van de ITU, is vandaag besloten om de ITU Multisport World Championships – dat in Almere gepland stond van 4 tot en met 13 september 2020 – geen doorgang te laten vinden, maar een jaar door te schuiven: in 2021 keert dit tiendaagse evenement met zes WK’s dus alsnog naar Almere. Met name de wereldwijde reisrestricties maken dat de betrokken partijen dit besluit nemen. Dat betekent voor Challenge Almere-Amsterdam, dit jaar de gastheer van de ITU Multisport World Championships, niet dat er in september 2020 geen races worden gehouden: er wordt nog steeds ingezet op een mooi evenement met idem races, zij het mogelijk in een (extra) aangepaste vorm.

Race Director Richard Belderok toont zich enerzijds teleurgesteld, maar tegelijkertijd verwachtingsvol richting toekomst. ,,Voor ons is het uiteraard heel verdrietig nieuws dat we ons 40-jarig jubileum niet kunnen vieren met de ITU Multisport World Championships. Samen met duizenden atleten en vrijwilligers hebben we een heel jaar naar dit evenement uitgekeken. Voor nu kunnen we niet wachten atleten volgend jaar te verwelkomen, wanneer we het WK in 2021 van 3 tot en met 12 september zullen organiseren. Voor 2020 mikken we nog steeds op het organiseren van een ‘normale’ Challenge Almere-Amsterdam, als het coronavirus dat tegen die tijd toelaat.”

Races op oorspronkelijke data

Vooralsnog blijven races als de Junior Challenge en Business-Relay (10 september 2020), No-Limit Challenge en Senior Challenge (11 september 2020) en Open Serie Long Distance (12 september 2020) op de oorspronkelijke datum gepland. ,,Als het veilig is en kan, zetten we daar vol op in”, aldus Belderok.

Het grootste knelpunt om de ITU Multisport World Championships in 2020 te kunnen organiseren, zit hem volgens Belderok in de reisrestricties waar tientallen landen over de hele wereld mee te maken hebben. ,,Atleten zouden simpelweg niet bij onze wedstrijd kunnen komen. Zij komen overal vandaan en we hebben altijd meer dan zestig nationaliteiten aan de start. De deelnemende bonden hebben aangegeven te verwachten dat hun atleten niet naar Almere kunnen afreizen. En als de meeste landen niet deel kunnen nemen, kan er geen sprake zijn van een Wereldkampioenschap.  Dat gaf voor de ITU de doorslag.”

ITU: ‘Dank aan organisaties voor flexibiliteit’

ITU President Marisol Casado voegt daar aan toe. ,,Dit is voor niemand een makkelijk besluit geweest. Maar gezien alle maatregelen wereldwijd, waardoor veel atleten geen mogelijkheid hebben om te trainen, zijn we overeengekomen dat alle wedstrijden een jaar worden doorgeschoven.” Daarmee doelt Casado dus op het ITU Multisport World Championships in Townsville (Australië) en op Ibiza (Spanje), die nu doorschuiven naar respectievelijk 2022 en 2023. ,,We danken alle organisaties, Nationale bonden en lokale overheden voor hun flexibiliteit en bereidheid tot het vinden van een oplossing.”

De ITU Multisport World Championships is een tiendaags evenement dat meer dan 8000 atleten aantrekt, die zullen uitkomen tijdens de Long Distance Triathlon, Duathlon, Aquathlon en Cross Triathlon.

Update on coronavirus: in case of any changes, you will be the first one we will inform

We don’t have to tell you once more about the bizarre times we are living in. The coronavirus still keeps everybody busy. Of course we are in almost daily contact with governments, health organizations and other involved parties about organizing our race in September. So far, so good: it looks like measures appear to be eased in the upcoming weeks and we still have green lights to organize events. In case of any changes, you will be the first one we will inform!

ITU Multisport World Championships update on Coronavirus

In the light of the rapid spread worldwide of the COVID-19, the Executive Board of the ITU has decided to suspend all activities until the 30th April. It’s very hard, even impossible, to predict anything for a period longer than a few weeks at this moment and we will do our utmost to maintain our event calendar. The ITU Multisport World Championships takes place in September and therefore it’s way too early to think how the situation could be. For now: let’s focus on staying strong and healthy and apply the advices of the official authorities.

As we all know, the COVID-19 virus has taken over daily news and our daily life. A lot of our fellow athletes are in quarantine, family members are out of reach, work has to be done from a distance and worst of all, people are getting sick. Of course our ITU Multisport World Championships team is in constant contact with the governmental institutions about the evolving process and the decisions that are being taken worldwide by governments and health organizations. Of course we are following all the regulations that are being laid down and act accordingly.

Thanks so much for all your trust in these difficult times and for the massive support you have shown to our team already. If you have questions or comments, please don’t hesitate to contact us. And of course: we hope to see you in Almere!

Best regards on behalf of the team,

Richard Belderok
Race Director ITU Multisport World Championships

Dutch National Duathlon coach Armand van der Smissen: ‘World Championships in our own country is the most beautiful there is’

With the Dutch National Championships Duathlon on it’s way – on April 11th this Championship will be organized in Almere – National Duathlon coach Armand van der Smissen is looking forward to a great race, but also a step further. “This is a nice step towards the World Championships, which will be held in Almere in September. Such an important race week in The Netherlands, that’s the best there is.”

For both races Van der Smissen is hoping for excitement. “As a coach I always believe it’s important that there will be a strong field of athletes. Whether it’s pros or Age Groupers: it doesn’t really make any difference. That’s why it’s also good to know that the National Championships Duathlon will immediately be the qualifying moment for the World Championships Duathlon.”

Join the World Championships with as large a team as possible’

The Dutch qualification requirements for the elite may be slightly lower than in other years, but according to Van der Smissen there is a very clear reason for this. “This World Championships in Almere forms ‘home races’ so our approach is to join with as large a team as possible. I think we have a moral duty to support this event. But I also think that we have to show ourselves the best we can and our athletes must be able to race at the front.”

Van der Smissen is really looking forward to the World Championships. “This is the best promotion for the sport. These are the races where you want to be part of. I already know a number of elite athletes of whom you might not expect it immediately, who are very motivated to be at their best in Almere. I like this.”

Amazing things can happen in Almere’

Van der Smissen also thinks a step further and tries everything to enthuse as many elite athletes as possible for the World Championships. “I am thinking about athletes who are strong at stayer triathlons, such as Marco van der Stel, Quinty Schoens, Maya Kingma and Donald Hillebregt. Of course I know that for a large number of these athletes the Olympic Games are the main goal, but of course I would like to have them at the start of the World Championships as well. They would have an enormous added value for the Dutch team. I’m sure amazing things can happen in Almere.”

Tribike Transport official Bike Transport Partner CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM

Being a foreign athlete to a race is incredibly cool. Travelling around the globe to take part at the most amazing
races worldwide. For many athletes, however, there is one problem with this: how do you travel with your bike? Very simple: thanks to Tribike Transport, the official Bike Transport Partner of CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM it’s all arranged for you.

From almost anywhere in the world you can have your bike picked up at home by Tribike Transport. They will arrange the full transport of your fully assembled bike to Almere, including the transport to the airport, flight and delivery in Almere. It couldn’t be easier.
Athletes only have to pick up their ‘race ready bike’ when they arrive in Almere themselves. Thanks to this service athletes can fully focus on the most importance thing: racing.

Race Director Richard Belderok explains: ”With this service we want to relieve foreign athletes and make their journey to the ITU Multisport World Championships even easier and simpler. As an athlete, you want to focus on the race and the tensions that might come with this, instead of having to deal with peripheral issues. We are therefore very happy with this partnership with Tribike Transport, who makes the life’s of traveling athletes
much easier.”