Challenge Almere-Amsterdam neemt Middle Distance op in programma 2021

De vraag naar een Middle Distance in Almere was zo groot, dat de organisatie achter Challenge Almere-Amsterdam heeft besloten deze afstand in 2021 weer op het programma te plaatsen. Terwijl dat jaar natuurlijk grotendeels in het teken zal staan van de 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam – van 3 tot en met 12 september vinden er maar liefst zes Wereldkampioenschappen in Almere plaats – ziet de organisatie nu dus ook de mogelijkheid om een Open Serie Middle Distance aan het programma toe te voegen.

De Middle Distance wordt als zogeheten ‘Side Event’ een open serie en zal geen Wereldkampioenschap zijn. Deze afstand zal op vrijdag 10 september 2021 plaatsvinden en starten om 10:30 uur. De inschrijving is per direct geopend en biedt plaats aan 1.000 atleten. In tegenstelling tot de verschillende WK’s verloopt de inschrijving voor de Middle Distance via de organisatie achter Challenge Almere-Amsterdam en niet via je Nationale Triathlon Federatie. De Middle Distance is een race voor Age Groupers en niet voor pro’s.

2021 World Triathlon Long Distance Championship and World Triathlon Aquabike Championship schuiven door naar zondag 12 september

Om de Middle Distance op 10 september te kunnen organiseren, vergt dat organisatorisch de nodige maatregelen. Daarom zal de 2021 Almere-Amsterdam Multisport World Championships Long Distance van zaterdag 11 september worden doorgeschoven naar zondag 12 september, ook om het voor atleten veiliger te maken. De starttijden blijven gelijk. Dit geldt ook voor de Open Serie Long Distance en de World Triathlon Aquabike Championship.

Atleten die al stonden ingeschreven voor de Open Serie Long Distance, maar geen mogelijkheid zien om op de nieuwe datum – 12 september 2021 – mee te doen, krijgen kosteloos de mogelijkheid om hun inschrijving te annuleren. Deze deelnemers wordt verzocht hun annulering vóór 20 november door te geven. Na die datum is kosteloos annuleren niet meer mogelijk, behalve wanneer er bij inschrijving is gekozen voor een annuleringsverzekering.

Middle Distance en Long Distance niet te combineren

Met het oog op de veiligheid en gezondheid van de deelnemers, is het atleten die op vrijdag 10 september meedoen aan de Middle Distance door de internationale bond niet toegestaan om op zondag 12 september ook nog mee te doen aan de Long Distance race.

Middle Distance geen onderdeel van World Triathlon ‘Multisport Legend’

Atleten die graag World Triathlon ‘Multisport Legend’ willen worden – deze prestigieuze titel én de daarbij behorende unieke medaille krijg je als je tijdens het 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam meedoet aan vier of meer verschillende WK’s – mogen de Middle Distance niet meetellen als wedstrijd. De Middle Distance is immers een Open Serie en geen WK.

Programma 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Verder verandert er weinig aan het programma van de 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam. Zo vindt de openingsceremonie nog steeds plaats op 3 september en ook de World Triathlon Sprint Duathlon Championship(4 september 2021), de World Triathlon Standard Duathlon Championship (5 september 2021), de World Triathlon Cross Triathlon Championship (7 september 2021) en de World Triathlon Aquathlon Championship (9 september 2021) blijven ongewijzigd. Alleen de World Triathlon Long Distance Championship, de Open Serie Long Distance en de World Triathlon Aquabike Championship worden een dag doorgeschoven en vinden dus plaats op 12 september 2021.

Side events

In Almere zullen naast de Middle Distance ook andere side events worden gehouden die niet onder de 2021 Almere-Amsterdam Multisport World Championships vallen. Zo vinden op 9 september 2021 de Junior Challenge en Family & Business Relay plaats.

Challenge Almere-Amsterdam includes Middle Distance in 2021 program

The demand from the local community for a Middle Distance in Almere was huge and therefore the Challenge Almere-Amsterdam organization was authorised to put this popular distance back on the program in 2021. While the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam will dominate this year – no less than six World Championships will take place in Almere from September 3th to 12th, 2021 – the organization now adds an Open Series Middle Distance to the program.

The Middle Distance will be an open series as a so-called ‘Side Event’ and will not be a World Championship. This Middle Distance will take place on Friday September 10th, 2021 and will start at 10:30am. Registration is open immediately for a maximum of 1.000 athletes. Contrary to the different World Championships, registration for the Middle Distance will be handled by the Challenge Almere-Amsterdam organization and won’t run via your National Triathlon Federation. The Middle Distance is a race for Age Groupers, not for professional athletes.

2021 World Triathlon Long Distance and Aquabike Championships move to Sunday September 12th

In order to be able to organize the Middle Distance on September 10th, this requires some other organizational measures. Therefore, the 2021 World Triathlon Long Distance Championship that was originally planned on Saturday,

September 11th will be postponed to Sunday, September 12th, providing also a safer environment for the athletes. The timetable will remain the same. This also applies to the Open Series Long Distance and the World Triathlon Aquabike Championship.

Athletes who were already registered for the Open Serie Long Distance, but do not see an opportunity to participate on the new date – September 12th, 2021 – will have the opportunity to cancel their registration free of charge. These athletes are requested to report their cancellation before November 20th. After this date, cancellation free of charge will no longer be possible, except when is chosen for cancellation insurance during registration.

Middle Distance and Long Distance not combinable

In view of the safety and health of the participants, and according to the World Triathlon rules, athletes participating in the Middle Distance on Friday September 10th are not allowed to participate in the Long Distance race on Sunday September 12th.

Middle Distance doesn’t count for World Triathlon ‘Multisport Legend

Athletes who want to become a World Triathlon ‘Multisport Legend’ – this prestigious title and the unique medal that will be handed if you participate in four or more different World Championships during the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam – are not allowed to include the Middle Distance as a contributing race to the title. After all, the Middle Distance is an Open Series and not a World Championship.

Program 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Furthermore there will be only slight changes to the program of the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam. The opening ceremony will still take place on September 3th and the World Triathlon Sprint Duathlon Championship (September 4th, 2021), World Triathlon Standard Duathlon Championship (September 5th, 2021), World Triathlon Cross Triathlon Championship (September 7th, 2021) and World Triathlon Aquathlon Championship (September 9th, 2021) will take place at their original date. Only the World Triathlon Championship, the Open Series Long Distance and the World Triathlon Aquabike Championships will be moved to September 12th, 2021. The medal (Long Distance and Aquabike) and closing ceremonies will be held on the same day.

Side events

Besides the Middle Distance, Challenge Almere-Amsterdam will also host other side events not covered by the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam. For example, the Junior Challenge and Family & Business Relay will take place on September 9th, 2021.