Reminder: ITU Multisport World Championships moved to 2021, options ‘regular’ Challenge Almere-Amsterdam 2020 in research: decision by July 1st at the latest

Following our previous message, in which we indicated that after extensive consultation with all parties involved, it was decided not to organize the ITU Multisport World Championships in 2020, but to postpone it to 2021, we notice that there are still quite a few questions coming in about what this means for our event in September 2020. Will CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM take place and if so, in what form? We will inform you at latest the 1st of July about this! 

We would like to repeat: we are currently considering the various possibilities. For the time being, races such as the Junior Challenge and Business-Relay (10 September 2020), No-Limit Challenge and Senior Challenge (11 September 2020) and Open Series Long Distance (12 September 2020) remain scheduled on the original date. Nothing has changed about our ambition to make these races happen.

The past period our team has been looking at the possibilities and in the upcoming weeks we will continue to do so.

No later than July 1st we will inform you – athletes – about CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM 2020. Information is of course posted on our website, social media channels and sent by newsletter

Refund

Of course we are aware that there is a refund scheme whereby athletes – who have taken out a cancellation option for this purpose – receive one hundred percent of their registration fee back if they cancel their registration before 1 July. We will extend the deadline for this refund schema if we will communicate at July 1st about CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM 2020, so that you can still make use of it!

Reminder: ITU Multisport World Championships verplaatst naar 2021, opties ‘reguliere’ Challenge Almere-Amsterdam 2020 in onderzoek: uiterlijk 1 juli besluit

Naar aanleiding van ons vorige bericht, waarin we hebben aangegeven dat na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen is besloten het ITU Multisport World Championships niet in 2020 te organiseren, maar door te schuiven naar 2021, merken we dat er toch behoorlijk wat vragen binnenkomen over wat dit betekent voor ons evenement in september 2020. Gaat CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM dan door en zo ja, in welke vorm? Uiterlijk 1 juli brengen we jullie op de hoogte!

Graag herhalen we dan ook: op dit moment beraden we ons over de diverse mogelijkheden. Vooralsnog blijven races als de Junior Challenge en Business-Relay (10 september 2020), No-Limit Challenge en Senior Challenge (11 september 2020) en Open Serie Long Distance (12 september 2020) op de oorspronkelijke datum gepland. Aan onze ambitie om deze races doorgang te laten vinden, is niks veranderd.

De afgelopen periode hebben we met ons team gekeken naar welke mogelijkheden er zijn en ook de komende weken zullen we de tijd daarvoor hard gebruiken.

Uiterlijk 1 juli zullen we jullie – atleten – inlichten over de vorm waarin we CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM 2020 zullen organiseren. Informatie komt uiteraard op onze website, social media-kanalen en wordt per nieuwsbrief verstuurd.

restitutie

We zijn ons er uiteraard van bewust dat er een restitutieregeling geldt waarbij atleten – die daarvoor een annuleringsoptie hebben afgesloten – honderd procent van hun inschrijfgeld terugkrijgen wanneer zij hun inschrijving vóór 1 juli annuleren. Mochten we ‘pas’ op 1 juli communiceren over de vorm die CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM 2020 krijgt, zullen we de deadline voor deze restitutieregeling verlengen, zodat je daar ook dan nog steeds gebruik van kunt maken.